De zekerheid van Personal Payroll

Zekerheid behouden en toch vrij en flexibel kunnen ondernemen? Ja, met de zekerheden van Personal Payroll.

Zekerheid 1: Personal

Als onderdeel van de IU groep kunnen wij terugvallen op ruim 30 jaar ervaring in de uitzend- en payrollbranche. Wij zijn een ervaren business partner die het graag persoonlijk houdt. Wij staan dan ook dicht bij uw organisatie en uw medewerkers. Dit is een van de redenen dat u geen rekentool op onze site tegenkomt.

Een algemene rekensom geeft u immers geen maatwerkoplossing voor uw vraagstuk! De uitkomst is dusdanig algemeen dat deze geen zekerheid biedt. U weet dan nog steeds niet waar u aan toe bent. Liever voeren wij gesprekken met u om zo te komen tot een transparante dienstverlening die het verschil maakt voor u, uw werknemers en voor uw klanten. Want doordat wij u maximaal ontzorgen, kunt u zich optimaal focussen op uw klanten!

Lees verder

Zekerheid 2: Certificaten & keurmerken

Wij volgen de wet en regelgevingen met betrekking tot payrolling op de voet en passen wijzigingen direct toe in onze werkwijze en onze systemen.

Personal Payroll beschikt over de volgende certificaten & keurmerken:

  • Aangesloten bij de ABU.
  • NEN 4400-1 gecertificeerd.
  • WKA verklaring. Deze biedt zekerheid over, onder andere, onze sociale premie afdrachten.
  • SNA Certificaat: dit geeft aan dat we voldoen aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Het register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl.

Klik voor de downloads.

Lees verder

Zekerheid 3: Geld besparen, geen administratie & geen risico

Door te kiezen voor de dienstverlening van Personal Payroll dekt u uw werkgeversrisico’s af. Zowel juridisch als financieel. U bespaart geld door ons in te zetten. U hoeft geen salaris door te betalen bij ziekte of verzuimbegeleiding te bekostigen.

Ook voorkomt u onverwachte premieverhogingen met betrekking tot de werkhervattingskas als iemand ziek uit dienst gaat. Die risico’s zijn voor de juridisch werkgever: Personal Payroll.

Geld besparen & geen administratie

U hoeft zich niet meer te bekommeren om uw complete salaris- en personeelsadministratie. Arbeidsovereenkomsten opstellen, loonbelastingaangifte doen, verzuim managen, sociale afdrachten verzorgen, verzekeringskosten dekken en CAO wijzigingen doorvoeren. U heeft er geen omkijken meer naar! Personal Payroll neemt dit volledig van u over.

U bespaart geld op:

  • loondoorbetaling bij ziekte;
  • uw verzuimverzekering;
  • uw kosten voor de Arbodienst;
  • uw salarisadministratie;
  • pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;

Dit zijn kosten die u niet meer heeft als u Personal Payroll inzet.

Geen risico m.b.t. Wet BeZaVa

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (de Wet BeZaVa) in werking getreden. Ook wel de Modernisering Ziektewet genoemd. Door deze wet kan een werkgever, als deze veel gebruik maakt van tijdelijke dienstverbanden, te maken krijgen met een aanzienlijke financiële lastenverzwaring. Waaronder onvoorziene premiestijgingen ten aanzien van de werkhervattingskas. Vóór deze nieuwe wet was de werkgever `slechts` verantwoordelijk voor de WGA-kosten van de vaste werknemers. Nu is deze ook verplicht om de Ziektewet- en WGA-kosten van het tijdelijk personeel dat ziek uit dienst is gegaan te betalen. Ongeacht de arbeidsovereenkomstduur. In de praktijk kan dit betekenen dat een organisatie jarenlang de financiële consequenties draagt voor iemand die slechts één dag gewerkt heeft en daarna ziek werd. Een risico dat u, door gebruik te maken van Personal Payroll, niet meer loopt!

Lees verder

Zekerheid 4: Behoud eigen personeel

Ook al bent u geen formeel werkgever meer en heeft u uw werkgeversrisico’s bij ons ondergebracht, u behoudt wel de zekerheid van uw eigen personeel. U doet namelijk nog steeds zelf uw werving & selectie. U bepaalt onder welke arbeidsvoorwaarden u iemand aanneemt.

De verdere begeleiding en beoordeling blijft ook onder uw hoede. Als u uw personeel bij ons op de payroll plaatst nemen wij de afgesproken voorwaarden over. De medewerkers blijven exclusief voor uw bedrijf beschikbaar.

Lees verder

Zekerheid 5: Personal Payroll portal

Uw medewerkers zijn bij Personal Payroll in goede handen. We behouden en ondersteunen de betrokkenheid & loyaliteit van uw medewerkers richting uw organisatie in alles wat we doen. Onze portal helpt hierbij.

Deze is helemaal in te richten naar uw wensen en uw huisstijl. Tot aan de salarisstrook toe. Uw medewerkers zullen dan ook nauwelijks merken dat ze feitelijk op onze payroll staan.

Lees verder

Geïnteresseerd? Neem contact op met personal Payroll

Contact