Cases

‘Onze samenwerking heeft al heel wat succesverhalen opgeleverd’

Het Apeldoornse Werkbedrijf Lucrato zoekt matches tussen werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot werk. Mieke Hendriks, accountmanager, legt uit hoe Personal Payroll de plaatsing van nieuwe medewerkers bij het Van der Valk-hotel ondersteunde. ‘We hebben ondertussen 35 mensen geplaatst, in housekeeping, schoonmaak, ondersteuning in de keuken en onderhoud van tuinen.’

Mieke Hendriks: ‘Toen duidelijk was dat de sociale werkvoorziening ‘op slot’ ging en werd vervangen door de Participatiewet, is Lucrato met een aantal partijen – gemeenten, de politiek, werkgevers – gaan brainstormen over creatieve, flexibele manieren om meer mensen toegang te geven tot reguliere functies in de arbeidsmarkt. Zonder dat werkgevers opgezadeld worden met alle risico’s.

Sociaal concept

Payroll kwam naar voren als een manier om meer flexibiliteit te creëren. We hebben natuurlijk met meer payrollbedrijven gesproken, maar Personal Payroll voelde direct goed aan wat we wilden. Ze hadden al een sociaal concept, waarbij zij het juridisch werkgeverschap op zich nemen, medewerkers flexibel kunnen worden ingezet en werkgevers (en medewerkers) wederzijds ervaring kunnen opdoen voordat ze een contract aangaan. Zie het als een flexibele proefperiode. Een win-winsituatie voor alle partijen.’

“Personal Payroll voelde direct goed aan wat we wilden.”

Socialer ondernemersklimaat

De komst van Van der Valk Hotel Apeldoorn bracht in 2016 veel werk naar de regio. Mieke Hendriks: ‘De afspraak was dat daarvan een deel zou worden ingevuld met mensen die onder het doelgroepenregister vallen. Lucrato maakt de match tussen Van der Valk en de kandidaat. Als het werving-en-selectieproces is afgerond komt Personal Payroll in beeld. Zij worden formeel werkgever en daarmee ook risicodrager. Een mooie opstap voor bedrijven die een steentje willen bijdragen aan een socialer ondernemersklimaat.

Succesverhaal

Lucrato’s doel is het realiseren van zo duurzaam mogelijke matches. Als een werkgever eraan toe is, kan hij de medewerker in dienst nemen. Mensen die al een tijdje afhankelijk zijn van een uitkering, hebben zo meer tijd om te onderzoeken waar hun kansen op de arbeidsmarkt liggen. En hoe je daar het beste komt. We hebben bijvoorbeeld iemand die begon in het tuinonderhoud en zoveel inzet toonde dat hij als keukenhulp aan de slag kon. Nu wordt hij door de chef-kok voorgedragen om een koksopleiding te doen. De samenwerking met Personal Payroll heeft al heel wat succesverhalen opgeleverd.’

Meerwaarde Lucrato

Terugkijkend op het project Van der Valk concludeert Mieke Hendriks: ‘Samenwerken met Personal Payroll heeft ons veel gebracht. Niet alleen hebben we deze constructie nodig om projecten te kunnen invullen, we kunnen ook scherper zijn op de kosten en werkgevers tegemoetkomen met meer flexibiliteit. Bovendien brengen we zo meer mensen dichter bij een baan. We kunnen – kortom – Lucrato’s meerwaarde duidelijk maken.

Goede gesprekspartner

De directeur van Personal Payroll, Arjan Hummel, bleek al vanaf het begin een goede gesprekspartner. Hij is thuis in de bestuurlijke wereld, heeft zich verdiept in het sociaal domein– hij kent de mogelijkheden en presenteerde dus meteen al dat sociale concept. Dat ondertussen verder is ontwikkeld en nu ook in andere gemeenten kan worden uitgerold.

“Personal Payroll heeft een duidelijke positie ingenomen in het sociaal domein.”

Persoonlijker

Mensen die vallen onder het doelgroepenregister hebben veel rechten en plichten. Het is belangrijk die te accepteren en respecteren. Daar moet je je weg in vinden, maar dat kan niet elk payrollbedrijf. Mensen uit onze doelgroep hebben vaak meer vragen dan een normale uitzendkracht, het is maar net hoe je daarmee omgaat. Personal Payroll heeft een goed team, met vaste contactpersonen die meedenken: Brynn de Jager voor de vragen van medewerkers en Kristel Dashorst voor de ondernemers. Het is heel persoonlijk allemaal. Niet zo gek dat we naast Van der Valk binnenkort nog een ander project gaan doen met Personal Payroll.

Over Lucrato

Lucrato helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Enerzijds is het werkbedrijf formeel werkgever voor ongeveer 1250 mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Anderzijds helpen ze mensen die vallen onder de Participatiewet, veelal uit een bijstandssituatie, aan werk. Dat doen ze door de werkzoekenden te verrijken met kennis en vaardigheden, zodat zij duurzaam aan het werk kunnen bij een werkgever in de regio Apeldoorn, Epe en Heerde.

Geïnteresseerd? Neem contact op met personal Payroll

Contact